cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Baris_A
Level 4
Partner
Merhaba ,

EV ile File Server'larını arşivleyebilirsiniz. FSA Reporting devrede ise EV analiz raporlarından duplicated file'ları görebilirsiniz. Fakat öncesinde küçük bir database --> tablo değeri yapılandırması gerekiyor.

EV DB'sini tutan SQL Server'a SQL Management Studio ile bağlanın.

EnterpriseVaultDirectory DB'si altından FSAReportingConfiguration tablosunu bulun ve ilk n satırını editleyin. Açılan sayfada CheckDuplicates kolonunu bulun değerini True yapın.

Sonrasında FSA Reporting Scan yapabilirsiniz.  

EV analiz raporlarından artık duplicated file raporları alabilirisiz.

Herkese sorunsuz ve neşeli günler...

Originally published by author at http://www.aydogmusoglu.com

Version history
Last update:
‎05-12-2014 10:56 AM
Updated by: