cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Optimized Synthetics Nedir?

bhdrkzltn
Level 4

Geleneksel anlamda sentetik yedekleme bir tam (full) yedek ve bu tam yedeğe bağlı arttırımsal (incremental) yedeklerden yeni bir tam yedek oluşturmak için kullanılmaktadır. Sentetik tam yedek oluşturulması bütünüyle yedekleme sistemi kaynakları üzerinde gerçekleşir ve istemciden yedekleme sistemine doğru bir veri akışı söz konusu değildir. Teyp ve geleneksel disk üzerinde bu operasyonu gerçekleştirken yedeklenmiş verinin (full + incremental) baştan okunması ve eklenen/silinen dosyaları da içerecek son halinin yazılması gerekmektedir. Bu nedenle mekanik bir hareket gerekliliğinin yanı sıra en az iki adet fiziksel teyp sürücüye ihtiyaç duyulmaktadır.

Optimized Synthetics ise NetBackup'ın tekilleştirme özelliği kullanıldığı durumda (disk üzerinde) yukarıda bahsi geçen operasyonu gerçekleştirir. Geleneksel metoddan farklı olarak deduplication disk üzerinde bulunan yedeklenmiş verinin sadece adres (pointer) yer değişimlerini yaparak yeni tam (full) yedeği oluşturur. Mekanik bir hareket gerektirmemesi nedeniyle yeni oluşan tam yedek çok kısa bir süre (dakikalar) içinde hazır hale gelebilir.

Örnek#1: Yaklaşık 9TB büyüklüğüde, 23M dosyadan oluşan veri için Optimized Synthetic ile tam yedek çıkartılması için geçen süre 45 dakikadır.

Örnek#2: NetApp üzerinde bulunan 2M dosya içeren 2.3TB büyüklüğündeki veri için Optimized Synthetic ile tam yedek süresi 8 dakikadır.

Optimized Synthetics özelliği Windows/Linux/UNIX dosya sistemi yedeklemeleri için kullanılabilir.

Önemli Not: Bu özellik NetBackup OST (OpenStorage) API'nin bir parçasıdır. NetBackup OST destekleyen tekilleştirme donanımları üreticileri çözümlerine bu yeteneği kazandırabilecek değişikleri yapabilirler.

 

Bahadir Kiziltan