cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Tech Alert TECH190969: Differential incremental catalog backups may be incomplete

Finn_Henningsen
Level 4
Employee Accredited Certified

Hej NetBackup UserGroup medlemmer.

 

Der er blevet posted en ny Tech Alert som kunne være relevant for dem af jer som kører NetBackup 7.5. Se mere info her : http://symantec.com/docs/TECH190969

 

Hilsen

 

Finn Henningsen

Symantec Corporation

www.symantec.com

 

Office: +45 3915 8170

Mobile: +45 3094 3387

Email: finn_henningsen@symantec.com