เกี่ยวกับ ชุมชนทางเทคนิค Veritas ประเทศไทย


โปรแกรมกลุ่มผู้ใช้ VOX ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถพบกับผู้ใช้ VOX คนอื่นๆ ได้โดยง่าย เพื่อการร่วมมือ การเรียนรู้ และการแบ่งปัน วิธีการที่ดีที่สุด สร้างเครือข่าย และรับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Veritas.

โดยการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้ในชุมชน VOX คุณจะสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาทางออนไลน์กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคของคุณมากที่สุด เรายินดีต้อนรับการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ใช้ VOX ของคุณ และรู้สึกขอบคุณการแบ่งปันมุมมองและความคิดเห็นของคุณ.
Start a Discussion
This is a closed group. You need to be logged in to send a request to join.
Group details
Veritas Technical Community Thailand
Veritas Technical Community Thailand
33 members Open Group Since ‎06-01-2018 12:16 PM
โปรแกรมกลุ่มผู้ใช้ VOX ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถพบกับผู้ใช้ VOX คนอื่นๆ ได้โดยง่าย เพื่อการร่วมมือ การเรียนรู้ และการแบ่งปัน วิธีการที่ดีที่สุด สร้างเครือข่าย และรับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Veritas.
โปรแกรมกลุ่มผู้ใช้ VOX ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถพบกับผู้ใช้ VOX คนอื่นๆ ได้โดยง่าย เพื่อการร่วมมือ การเรียนรู้ และการแบ่งปัน วิธีการที่ดีที่สุด สร้างเครือข่าย และรับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Veritas.
Members (33)
This is a closed group. Click the "Join the group" button to request membership.