cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
bhdrkzltn
Level 4
since ‎09-11-2010
4 weeks ago

User Statistics

  • 49 Posts
  • 7 Solutions
  • 1 Kudos given
  • 27 Kudos received

User Activity

Geleneksel anlamda sentetik yedekleme bir tam (full) yedek ve bu tam yedeğe bağlı arttırımsal (incremental) yedeklerden yeni bir tam yedek oluşturmak için kullanılmaktadır. Sentetik tam yedek oluşturulması bütünüyle yedekleme sistemi kaynakları üzeri...
Tekilleştirme çözümleri sunan üreticiler kendi içinde karmaşık olan tekilleştirme algoritmaları kullanırlar. Bu algoritmaları genel olarak iki sınıfta değerlendirebiliriz: Sabit Blok (Fixed Block) ve Değişken Blok (Variable Block). Bununla birlikte S...
About
Kudos given to