cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Baris_A
Level 4
Partner
Merhaba ,

Bildiğimiz gibi Enterprise Vault ürünü ile pst'leri başarılı biçimde arşivleyebiliyoruz. Arşivleme için farklı yöntemler kullanabliyoruz.

-Client Driven

-Server Driven

-PST Migration Wizard

-Scripted PST migration ( evpm.exe)

Bu yazıda benim açıklamak istediğim husus server driven pst migration'da locator task'in sonucunda client tarafında arama yapılamama durumu ile ilgili.

Task sonucunda EV admin console'dan ilgili bilgisayar bakarsak ( tabii önce pst keşfedilemediği görüyoruz sonra bilgisayar objesine bakma ihtiyacı duyuyoruz.) aşağıdaki resimdeki görüldüğü gibi hata ile karşılaşıyoruz.

Screen Shot 2013-01-31 at 2.33.24 PM

 

The network path was not found hatası

ve

Failed to read registry to get list of drives : The network path was not found   hatası...

Bunun sebebi hedef blgisayarda remote registery servisinin çalışmıyor oluşudur.

Screen Shot 2013-01-31 at 2.35.12 PM

 

Üstte görülen servisi çalıştırırsanız ( startup type sonraki re-boot'lar önemli ) işlem başarı ile sonuçlanıp ilgili bilgisayardaki pst dosyaları keşfedilecektir.

İlaveten windows firewall tarafında ise ilgili bilgisayarda in-bound yönde 445 nolu port açık olmalıdır ! (File and Print sharing )

herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim..

Originally published by author at http://www.aydogmusoglu.com

Version history
Last update:
‎05-12-2014 11:21 AM
Updated by: