cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Opfølgning på NetBackup User Group møde

Finn_Henningsen
Level 4
Employee Accredited Certified

Hej NetBackup User Group deltagere

Tak for jeres deltagelse i NetBackup User Group sidste torsdag NNIT. Specielt tak til NNIT for at ligge hus til arrangementet.

Præsentationen fra dagen er vedhæftet. Jeg har dog fjernet en del roadmap informationen da det ikke er noget jeg må dele på skrift :) Det der er tilbage er selvfølgelig med de sædvanlige forbehold.

Der kom et par nye ideer til emner vi kan gå i dybden med ved fremtidige møder, men jeg er altid meget interesseret i yderligere forslag, så lad mig endelig vide hvis I har input eller ideer til evner vi kan vende. Er der ligefrem nogen som har en ide til noget de selv måtte have lyst til at præsentere, er det kun endnu bedre :)

Vi forsøger også at holde fat i at holde møderne ude hos jer. Lars Hesdorf fra MAN (som ligger i Sydhavnen) har allerede budt sig til, så der er (forhåbentligt) ikke noget akut behov, men lad mig endelig høre fra andre som kunne være interesseret. Den behøver ikke at kræve det helt store at være vært for et User Group møde. Jeg arbejder tentativt mod at næste møde bliver i uge 40 2016.

Jeg vil (som altid) gerne opfordre jer til at begynde at bruge vores gruppe her på Veritas Community mere aktivt til at udveksle erfaringer, afprøve ideer og måske gøre andre NetBackup brugere opmærksom på evt problemer i måtte have rendt ind i. Erfaringsudveksling er en vigtig del af User Group konceptet, så lad os får gang i den del også.

På gensyn

Finn