cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Insights

Merhaba ,

Bugün yaşadığım bir problemi ve çözümünü paylaşmak istiyorum.

Aslında problemler pek sevilmez ama bunun çözümüne bakarsanız hoşunuza gidecektir :)

Danışmanlık hizmeti verdiğim bir müşterimiz OWA'dan arşivlenmiş e-mail'lere erişmek istediğinde  "the archived item is currently unavailable" hatasını aldığı bildirdi.

Hata denetimine başladım. Öncelikle aşağıdaki link'i inceledim. http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH157522

Ardından EV server'da IIS yönetim console'unda EVAnon virtual directory'sine bakmak istediğimde aşağıdaki hatayı aldım

Screen Shot 2013-02-28 at 10.29.55 PM

Hatanın çözümü oldukça hoş ve komikti :) EVAnon virtual directory'sinin gelişmiş özelliklerine bakarsanız Path kısmında  altta göreceğiniz üzere bir adet fazla \ (slash) göreceksiniz :) "C:\Program Files (x86)\Enterprise Vault\\WebApp"

Fazla olan \ (slash)'i siliniz. IISRESET ve ardından EV Admin servisini yeniden başlatınız. Ve işlem tamam...

Kaynak : http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH141177

Originally published by author at http://www.aydogmusoglu.com